Platby kartou s GoPay

 

Platba bitcoiny možná

 

 

Najdete nás na facebooku

 

Twitter

 

Styl - Stavba - Bydlení


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

3. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží a jeho úhradou.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky, či elektronickou poštou.

4. Cena a placení

Nabídkové ceny jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cenu lze uhradit pomocí dobírky při převzetí zboží nebo bankovním převodem na náš účet (sleva 2% z celkové výše Vaší objednávky):

Platby v CZK v České republice: 3879277329/0800

V případě objednávky vyšší než 25.000 Kč vč. DPH vyžadujeme alespoň 30% zálohu. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 607 880 328 nebo na emailu info@topinfra.cz.

5. Ochrana osobních dat

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu fajnovezbozi.eu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Další ujednání

Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek uvedených na internetových stránkách prodávajícího ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

7. Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravní společnosti DPD. Vždy budete informování emailem nejprve z našeho obchodu, a poté také pracovníkem doručovatelské společnosti.

8. Cena poštovného

Poštovné pro objednávku topných panelů je vždy 0,- Kč. V případě, že se v objednávce není obsažen ani jeden panel, ale pouze příslušenství nebo termostat činí poštovné 150,- Kč vč. DPH při dopravě pomocí DPD.

9. Dodací lhůty

Zboží odesíláme nejpozději do 5-ti pracovních dnů od přijetí Vaší objednávky, zpravidla však během 2-3 pracovních dnů.

10. Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

U nás zakoupené zboží (mimo topných obrazů) můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) Obč.Z., která vylučuje odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, není možno uplatnit zákonné vrácení zboží ve 14denní lhůtě na námi nabízené topné obrazy s potiskem.

KAM ZBOŽÍ VRÁTIT

 1. Zboží můžete zaslat (ne na dobírku) na adresu našeho reklamačního oddělení Topinfra s.r.o., Za Valy 1424, 696 62 Strážnice. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí objednatel.
 2. Zboží můžete po předchozí domluvě osobně vrátit na naší pobočce Topinfra s.r.o., Nádražní 726, 696 62 Strážnice

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Doporučujeme vrátit zboží v původním obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Topinfra s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Nemělo by dojít k zjevnému opotřebení zakoupeného zboží. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Topinfra s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností informovat nás o vrácení zboží ve 14denní lhůtě, je odpovědí na Vaši objednávku, kterou jste obdrželi na svoji e‑mailovou adresu.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

STRUČNÝ PŘEHLED NA ZÁVĚR

 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů
 • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží
 • končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty
 • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě. 
 • zboží nemusí být ve 14denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu
 • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
 • peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno)
 11. Reklamace a záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. U topných panelů nabízíme zvýšenou záruku 48 měsíců. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravou ručí dopravce. Pro uplatnění reklamace škod způsobených přepravou je nutné při přebírání zboží sepsat s dopravcem reklamační zápis o poškození zásilky. Tuto reklamaci lze uplatnit do 3 dnů od převzetí zboží. Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci e-mailem (info@topinfra.cz)
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu našeho reklamačního oddělení Topinfra s.r.o., Za Valy 1424, 696 62 Strážnice
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 4. kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Naším zájmem je vyřídit reklamaci co možná nejrychleji. Ve složitějších případech budete o průběhu reklamace průběžně informováni.

12. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Provozovatel e-shopu:

Topinfra s.r.o.
Nádražní 726
696 62, Strážnice
IČ: 03711269   DIČ: CZ03711269


Telefon: +420 607 880 328
Email: info@topinfra.cz